REGULAMIN

Artykuł I. Postanowienia ogólne.

 1. Zakup w sklepie internetowym allemoda.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Firma AlleModa sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.allemoda.eu
 3. Sprzedaż towarów oferowanych przez allemoda.eu prowadzona jest na terenie Polski.
 4. Wszystkie produkty/usługi oferowane przez allemoda.eu są fabrycznie nowe , wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie uwzględniają kosztów transportu.
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie zakupu na aukcji przez Klienta.
 7. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarte są na stronie podczas wyboru dostawy i formy płatności.
 8. W przypadku, gdy kupujący w ciągu tygodnia nie opłaci towaru to transakcję uznajemy za nieważną.

Adres przedsiębiorstwa:

Alle Moda Sp. z o.o.
Nadrzeczna 7C lok A18
05-552 Wólka Kosowska
NIP: 5213888360

Artykuł II. Zamówienia, wysyłka, reklamacje i zwroty

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku zamówień specjalnych czas może być dłuższy.
 2. Towary nie są wysyłane w soboty, niedziele i święta.
 3. Jeśli Kupujący nie odbierze zamówionej przesyłki  Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń w związku z poniesionymi kosztami.
 4. Sklep allemoda.eu nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek oraz zniszczeń przez firmę kurierską.
 5. Reklamacje można składać pisemnie na adres firmy, lub elektronicznie pod adres kontakt@allemoda.eu
  termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni.
 6. Wzór odstąpienia od umowy/reklamacja
 7. Szanowny Kliencie, towar zakupiony w naszym sklepie internetowym allemoda.eu możesz wymienić lub zwrócić w ciągu aż 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Artykuł III. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym dane osobowe kupującego jest Alle Moda Sp. z o.o. Nadrzeczna 7C lok A18 05-552 Wólka Kosowska

Dane osobowe kupującego będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą danych osobowych kupującego są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Alle Moda Ap. z o.o. Nadrzeczna 7C lok A18 05-552 Wólka Kosowska Dane osobowe kupującego będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes  realizowany przez administratora. Kupujący posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez kupującego danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.